Privacy Policy

GİZLİLİK POLİTİKASI

Sitenin Mülkiyeti; Kullanım Kurallarının Kabulü

Bu Kullanım Kuralları, http://www.titaniumcomputer.com/ sitesi dahil olmak üzere, titaniumcomputer iştirakleri ve bağlı kuruluşlarının, ortaklıklarının, iş birliklerinin cep telefonları ve çeşitli ortamlarda da dahil olmak üzere tüm siteleri ve uygulamaları için geçerlidir  SİTEYİ KULLANMAKLA, BU KULLANIM KOŞULLARINI KABUL ETMİŞ SAYILMAKTASINIZ; KABUL ETMİYORSANIZ, SİTEYİ KULLANMAMALISINIZ.

titaniumcomputer, kendi inisiyatifine bağlı olarak bu Kullanım Koşullarını dilediği zaman değiştirme, tadil etme, ekleme veya çıkarma yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikleri düzenli olarak kontrol etme sorumluluğu size aittir. Değişikliklerin yayınlanmasından sonra Site’yi kullanmaya devam etmeniz, değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir. Ayrıca titaniumcomputer, Site’nin bir kısmının veya tamamının kullanımını durdurma veya askıya alma hakkına sahiptir.

TITANIUM COMPUTER GİZLİLİK İLKELERİ
BU GİZLİLİK İLKESİNİN KAPSADIKLARI

Bu Gizlilik İlkesi, titaniumcomputer servislerini kullandığınızda geçmişteki kullanımınızla ilgili bilgiler dahil, titaniumcomputer’ın topladığı ve aldığı kişisel veriler ve diğer bilgilerle ne yapacağını kapsar. “Veriler” ve “bilgiler”; adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız gibi kimliğinizi belirlemek için kullanılabilecek ve başka türlü herkesin erişemeyeceği bilgileri içerebilir.

Bu Gizlilik İlkesi, titaniumcomputer’ın sahip olmadığı veya kontrol etmediği şirketlerin uygulamalarını veya titaniumcomputer’ın çalışanı olmayan veya yönetimi altında olmayan kişileri kapsamaz. Ayrıca, titaniumcomputer’ın satın almış veya dahil olduğu olduğu bazı şirketlerin daha önceden mevcut olan kendi gizlilik ilkeleri vardır.

BİLGİLERİN TOPLANMASI VE KULLANILMASI

titaniumcomputer; titaniumcomputer servislerini kullandığınızda, promosyonlara veya çekilişlere katıldığınızda veya titaniumcomputer sayfalarını ya da titaniumcomputer markalı web siteleri ağının dışındaki belirli titaniumcomputer iş ortaklarının sayfalarını ziyaret ettiğinizde, kişisel verileri, bilgileri toplar. titaniumcomputer, sizin hakkınızda sahip olduğu bilgileri iş ortaklarından veya diğer şirketlerden elde ettiği bilgilerle birleştirebilir. titaniumcomputer
tarafından toplanan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarıca korunur. Site’yi kullanmakla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kişisel verilerin işlenmesi için aranan açık rızayı vermiş sayılırsınız.

titaniumcomputer, kullanıcılar ve kullanıcıların portal kullanımı hakkındaki bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Çerez) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere, bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, portalı kaç kişinin kullandığını, kişinin portalı hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postalarınızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu, başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır; ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. Kullanılması zorunlu Çerezler web sitesinden ayrıldıktan sonra silinmesi zorunludur. Fakat opsiyon olarak belirlenen Çerezler hakkında, web sitesine giriş yapan kullanıcı- tarayıcı ayarlarından Çerezleri devre dışı bırakıp bırakmamak- sorumluluğu tamamen kişiye aittir. titaniumcomputer, kendi portalı dahilinde, başka sitelere de link verebilir. titaniumcomputer, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik ve güvenlik uygulamaları ve içeriklerinden sorumlu değildir.

titaniumcomputer, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. gibi yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak durumunda, yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma ve/veya soruşturmanın yürütülmesi sırasında ortaya çıkan gereklilik sonucunda, kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi durumunda, Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için yetkili kurumlara bilgi vermenin gerekli olduğu hallerde kullanıcılara ait kişisel bilgileri yetkili kurumlara açıklayabilir.

titaniumcomputer, sunduğu servisleri kullanımınız hakkındaki bilgiler de dahil olmak üzere, kendisiyle ve iş ortaklarıyla yaptığınız işlemler hakkında bilgi toplar.

Ayrıca titaniumcomputer, IP adresiniz, titaniumcomputer tanımlama bilgileri, yazılım ve donanım öznitelikleri ve istediğiniz sayfa dahil, tarayıcınızdan gelen ve sunucu günlüklerimizde bulunan bilgileri otomatik olarak alır ve kaydeder. titaniumcomputer hizmetlerine giriş yaptığınızda artık isimsiz olmazsınız ve kullanım verileriniz hesabınıza bağlanır.

titaniumcomputer, bilgileri aşağıdaki genel amaçlarla kullanır: Göreceğiniz reklamları ve içeriği kişiselleştirme, servisler ve hizmetlerle ilgili taleplerinizi karşılama, servislerimizi iyileştirme, sizinle iletişim kurma, araştırma yapma ve dahili ve harici müşteriler için isimsiz raporlar sağlama.

BİLGİLERİN PAYLAŞILMASI VE İFŞA EDİLMESİ

titaniumcomputer, hakkınızdaki bilgileri, talep ettiğiniz servisleri sağlama durumu veya aşağıdaki durumlar haricinde, başkalarına veya bağlı olmayan şirketlere kiralamaz, satmaz veya bunlarla paylaşmaz. Sizinle ilgili bilgilere erişim, size ürün veya hizmet sağlamak ya da işlerini yapabilmek için makul bir şekilde bu bilgilere ihtiyaç duyduğu düşünülen titaniumcomputer çalışanlarıyla sınırlanır.

Bu bilgiler, gizlilik sözleşmeleri altında titaniumcomputer adına veya titaniumcomputer ile birlikte çalışan güvenilir iş ortaklarına sağlanabilir. Bu şirketler, bu tür bilgileri, titaniumcomputer’dan ve pazarlama iş ortaklarından yapılan tekliflerle ilgili olarak titaniumcomputer’ın sizinle iletişim kurmasına (sizin izin verdiğiniz ölçüde) yardımcı olmak için kullanabilirler. Bununla birlikte, bu şirketlerin bahsi geçen bilgileri bağımsız olarak paylaşma hakkı yoktur. titaniumcomputer, başka bir şirketi satın alırsa, başka bir şirket tarafından satın alınırsa veya başka bir şirketle birleşirse, sizinle ilgili bu tür bilgileri aktarabilir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda, hakkınızdaki bilgiler aktarılmadan ve farklı bir gizlilik ilkesine tabi olmadan önce, titaniumcomputer bu durumu size bildirir.

titaniumcomputer, isimsiz veya takma adlı verilere ve bilgilere dayanarak hedef odaklı reklamlar yayınlar ve ayrıca titaniumcomputer, kimlik belirlemek için kullanılabilecek bilgilere dayanarak da hedef odaklı reklamlar yayınlayabilir. Reklam verenler (reklam sunan şirketler dahil), hedef odaklı reklamlarla etkileşime giren, bu reklamları gören veya tıklatan kişilerin hedef ölçütlerine uyduğunu kabul edebilir. Hedef odaklı bir reklamla etkileşimde bulunduğunuzda veya böyle bir reklamı görüntülediğinizde, titaniumcomputer, reklam verene kimlik belirlemek için kullanılabilecek herhangi bir bilgi sağlamaz. Öte yandan, bir reklamla etkileşime girdiğinizde veya reklamı görüntülediğinizde, reklam verenin, sizin, reklamı görüntülemek için kullanılan hedef ölçütlerine uyduğunuz varsayımında bulunma olasılığını kabul etmiş olursunuz.

TANIMLAMA BİLGİLERİ

titaniumcomputer, titaniumcomputer servislerini kullandığınızda, bilgisayarınıza titaniumcomputer tanımlama bilgileri yerleştirebilir ve bunlara erişebilir.

titaniumcomputer, bazı sayfalarında reklamları bulunan belirli şirketlerin kendi tanımlama bilgilerini sizin bilgisayarınıza yerleştirmesine ve bunlara erişmesine izin verebilir. Diğer şirketlerin kendi tanımlama bilgilerini kullanımı, o şirketlerin kendi gizlilik ilkelerine tabidir; bu gizlilik ilkesine tabi değildir. Reklam verenlerin veya diğer şirketlerin titaniumcomputer ’ın tanımlama bilgilerine erişimi yoktur.

titaniumcomputer, web siteleri ağının içindeki ve dışındaki tanımlama bilgilerine ve titaniumcomputer servisleriyle bağlantılı tanımlama bilgilerine erişmek için web işaretleri kullanır.

BU GİZLİLİK İLKESİ ÜZERİNDE YAPILABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER

titaniumcomputer dilediği zaman portalda yayınlamak suretiyle bu ilke üzerinde değişiklikler yapabilir. titaniumcomputer’ın değişiklik yaptığı hükümler, portalda yayınlandığı tarih itibari ile yürürlüğe girmiş sayılır.